ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ENERGETYKÓW

Informacje

Życzenia Świąteczne

Grudzień 22 2016

Boże Narodzenia - Życzenia Świąteczne


Posiedzenie Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni 14-16 grudnia 2016r Uniejów

Listopad 30 2016

Tematyka obrad Sekcji obejmuje: problematykę zawierania umów i porozumień ; ZUZP - wypowiadanie i skutki prawne z tym związane; system prawa pracy - zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników - spory zbiorowe, partycypacja pracownicza w zarządzaniu; bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy. Sprawy organizacyjne ZZZE; bieżąca sytuacja w sektorze u różnych pracodawców - wymiana doświadczeń.


Posiedzenie Sekcji Zakładów Energetycznych 30.XI. - 02.XII.2016r Kroczyce

Listopad 04 2016

W dniach 30.XI - 02.XII.2016r w m. Kroczyce odbyło się posiedzenie Sekcji Zakładów Energetycznych. Porządek obrad obejmował: - Dialog społeczny w Grupach, - Z.T.ds.B.E. - Podsumowanie Konferencji "Praktyczne problemy zbiorowego prawa pracy". - Restrukturyzacja w branży energetycznej oraz wymianę doświadczeń.


KONFERENCJA NAUKOWA 13-14 PAŹDZIERNIK 2016 r WARSZAWA

Październik 07 2016

W dniach 13 i 14 października 2016r w Warszawie odbędzie się Konferencja naukowa pt." Praktyczne problemy zbiorowego prawa pracy" pod patronatem Honorowym Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Rady Dialogu Społecznego. Konferencja obradować będzie nad zagadnieniami z zakresu zbiorowego prawa pracy. Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków jako organizator Konferencji liczy, że efekty jej prac w postaci też i wniosków będą miały pozytywny wpływ na zmiany w prawie pracy. W zał. lista zagadnień.


Posiedzenie Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni 28-30 września 2016r Zajazd Fojutowo.

Wrzesień 02 2016

Porządek obrad sekcji m. innymi obejmuje: 1. Wymiana doświadczeń, 2. System prawa pracy. 3. Problematyka Zakładowy Układów Zbiorowych Pracy (ZUZP). Orzecznictwo sądowe. 4. Kodeks pracy - przepisy bezwzględnie obowiązujące. 5. Problematyka ZZZE - Nadzwyczajny Zjazd Delegatów. 6. Błędy w zawieranych umowach, porozumieniach, pakietach gwarancji wobec właściwości źródeł prawa pracy z trybu art. 9 par 1 K.P.


Posiedzenie Sekcji Zakładów Energetycznych 05-07.09.2016r Ośrodek "Diabla Góra" Ruciane Nida.

Wrzesień 02 2016

Program spotkania obejmuje: 1. Dialog społeczny w Grupach. 2. Z.T.ds.B.E. 3. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZZZE. 4. Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy. 5. Restrukturyzacje w branży energetycznej. 6. Wymiana doświadczeń oraz sprawy organizacyjne.