ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ENERGETYKÓW

Informacje

NADZWYCZAJNY ZJAZD ZRZESZENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ENERGETYKÓW

Październik 21 2016

W dniu 18 października 2016 r w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Warszawie ul. Polna 7 odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków. Delegaci Zjazdu obradowali nad zmianami do Statutu i Ordynacji Wyborczej Zrzeszenia.


KONFERENCJA NAUKOWA 13-14 PAŹDZIERNIK 2016 r WARSZAWA

Październik 07 2016

W dniach 13 i 14 października 2016r w Warszawie odbędzie się Konferencja naukowa pt." Praktyczne problemy zbiorowego prawa pracy" pod patronatem Honorowym Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Rady Dialogu Społecznego. Konferencja obradować będzie nad zagadnieniami z zakresu zbiorowego prawa pracy. Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków jako organizator Konferencji liczy, że efekty jej prac w postaci też i wniosków będą miały pozytywny wpływ na zmiany w prawie pracy. W zał. lista zagadnień.


Posiedzenie Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni 28-30 września 2016r Zajazd Fojutowo.

Wrzesień 02 2016

Porządek obrad sekcji m. innymi obejmuje: 1. Wymiana doświadczeń, 2. System prawa pracy. 3. Problematyka Zakładowy Układów Zbiorowych Pracy (ZUZP). Orzecznictwo sądowe. 4. Kodeks pracy - przepisy bezwzględnie obowiązujące. 5. Problematyka ZZZE - Nadzwyczajny Zjazd Delegatów. 6. Błędy w zawieranych umowach, porozumieniach, pakietach gwarancji wobec właściwości źródeł prawa pracy z trybu art. 9 par 1 K.P.


Posiedzenie Sekcji Zakładów Energetycznych 05-07.09.2016r Ośrodek "Diabla Góra" Ruciane Nida.

Wrzesień 02 2016

Program spotkania obejmuje: 1. Dialog społeczny w Grupach. 2. Z.T.ds.B.E. 3. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZZZE. 4. Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy. 5. Restrukturyzacje w branży energetycznej. 6. Wymiana doświadczeń oraz sprawy organizacyjne.


Posiedzenie Sekcji Zakładów Energetycznych

Sierpień 08 2016

W dniach 05-07 września 2016r w Ośrodku "Diabla Góra" Ruciane Nida odbędzie się posiedzenie Sekcji Zakładów Energetycznych Z.Z.Z.E. Program posiedzenia obejmuje: 1. Dialog społeczny w Grupach. 2. Z.T.ds.B.E. 3. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZZZE. 4. Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy. 5. Restrukturyzacje w branży. 6. Wymiana doświadczeń. 7. Spr. organizacyjne.


Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds., Branży Energetycznej 23 maj 2016r

Maj 30 2016

W dniu 23 maja 2016r w Centrum Dialogu Społecznego "Dialog" w Warszawie odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży En. Na spotkaniu m. innymi omówiono: Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Zespołu z dnia 19 kwietnia 2016r. Przyjęcie uzgodnionego Regulaminu Trójstronnego Zespołu ds. B. Energetycznej. Założenia do "Polityki Energetycznej Polski...". Ocena dialogu społecznego w sektorze energetycznym. Omówienie stanu BHP przy urz. energ.