ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ENERGETYKÓW

Informacje

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZZZE na V Kadencję

Czerwiec 09 2017

Wybory nowych władz Zrzeszenia Z.Z.E


Posiedzenie Zarządu Głównego ZZZE 08 czerwca 2017r. Warszawa

Czerwiec 06 2017

Posiedzenie odbędzie się w dniu 08 czerwca 2017r. w W-wie w Biurze ZZZE na ul. Marszałkowska 21/25 lok.76 o godz.11:00. Proponowany porządek obrad obejmuje m. in. zagadnienia: Przeprowadzenie wyborów do Prezydium Z. Gł ZZZE. oraz sprawy organizacyjne.


ZJAZD SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZY ZRZESZENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ENERGETYKÓW NA V KADENCJĘ

Kwiecień 28 2017

Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy ZZZE na V Kadencję odbędzie się w Słoku k/ Bełchatowa w dniach 29 - 31 maja 2017r. W załączniku znajduję się: Program Zjazdu wraz z Porządkiem obrad, Regulamin oraz Oświadczenie Macierzystej organizacji upoważniającej Delegata do wzięcia udziału w Zjeździe.


Posiedzenie Zarządu Głównego ZZZE 27 kwietnia 2017r. Warszawa

Kwiecień 20 2017

Posiedzenie odbędzie się w dniu 27.04.17r. w W-wie. Proponowany porządek obrad obejmuje zagadnienia organizacyjne związane ze Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym ZZZE na V Kadencję oraz omówienie spraw bieżących w energetyce.


Posiedzenie Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni ZZZE - 5 -7 kwietnia 2017r. Fojutowo

Marzec 15 2017

W dniach 5-7 kwietnia br. w Zajeździe "Fojutowo" odbędzie się posiedzenie Sekcji El. i Ec. ZZZE . Porządek posiedzenia m.in. obejmuje: Ubezpieczenia dla pracowników energetyki; Postanowienia i problematyka ZUZP; Zmiany w systemie prawa pracy; Sprawy org. ZZZE w odniesieniu do zjazdu sprawozdawczo-wyborczego oraz kierunki działania zespołu roboczego Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej.


Posiedzenie Sekcji Zakładów Energetycznych 03-05 kwiecień 2017r. Sanatorium "Energetyk" Krynica-Zdrój

Marzec 06 2017

W programie posiedzenia m.in. : Dialog społeczny w Grupach; Dialog trójstronny na szczeblu ZTdsBE; Projektowane zmiany w Prawie Pracy; Restrukturyzacje w branży energetycznej; Wymiana doświadczeń i Sprawy organizacyjne.