ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ENERGETYKÓW

Informacje

Posiedzenie Sekcji Zakładów Energetycznych ZZZE, 04-06 września 2017r., Hotel "Białowieski" Białowieża.

Sierpień 16 2017

W programie posiedzenia m.in. : Dialog społeczny w Grupach; Dialog trójstronny na szczeblu ZTdsBE; Projektowane zmiany w Prawie Pracy; Restrukturyzacje w branży energetycznej; Wymiana doświadczeń i Sprawy organizacyjne.


Posiedzenie Zarządu Głównego ZZZE, 30 sierpnia 2017r. Warszawa.

Sierpień 16 2017

Posiedzenie odbędzie się w dniu 30.08.2017r. w W-wie w OSR , ul. Polna 7 II p. o godz. 11:00. Proponowany porządek obrad obejmuje m.in.: 1) Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2017 r; 2) Priorytety na dalszą działalność Zrzeszenia Z.Z.E. ; 3) Organizacje I Zjazdu Sprawozdawczego na V Kadencje; 4) Sprawy bieżące.


Dzień Energetyka 14 sierpnia 2017 r.

Sierpień 13 2017

Dzień Energetyka 14 sierpnia 2017 r.


Szkolenie z zakresu zaktualizowanego prawa pracy dla członków Komisji i Zarządów Zakładowych Organizacji Związkowych

Sierpień 09 2017

Termin szkolenia od 12 do 15 września 2017 r. Miejsce szkolenia POBIEROWO.


Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZZZE na V Kadencję

Czerwiec 09 2017

Wybory nowych władz Zrzeszenia Z.Z.E


Posiedzenie Zarządu Głównego ZZZE 08 czerwca 2017r. Warszawa

Czerwiec 06 2017

Posiedzenie odbędzie się w dniu 08 czerwca 2017r. w W-wie w Biurze ZZZE na ul. Marszałkowska 21/25 lok.76 o godz.11:00. Proponowany porządek obrad obejmuje m. in. zagadnienia: Przeprowadzenie wyborów do Prezydium Z. Gł ZZZE. oraz sprawy organizacyjne.