ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ENERGETYKÓW

Informacje

ZJAZD SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZY ZRZESZENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ENERGETYKÓW NA V KADENCJĘ

Kwiecień 28 2017

Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy ZZZE na V Kadencję odbędzie się w Słoku k/ Bełchatowa w dniach 29 - 31 maja 2017r. W załączniku znajduję się: Program Zjazdu wraz z Porządkiem obrad, Regulamin oraz Oświadczenie Macierzystej organizacji upoważniającej Delegata do wzięcia udziału w Zjeździe.


Posiedzenie Zarządu Głównego ZZZE 27 kwietnia 2017r. Warszawa

Kwiecień 20 2017

Posiedzenie odbędzie się w dniu 27.04.17r. w W-wie. Proponowany porządek obrad obejmuje zagadnienia organizacyjne związane ze Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym ZZZE na V Kadencję oraz omówienie spraw bieżących w energetyce.


Posiedzenie Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni ZZZE - 5 -7 kwietnia 2017r. Fojutowo

Marzec 15 2017

W dniach 5-7 kwietnia br. w Zajeździe "Fojutowo" odbędzie się posiedzenie Sekcji El. i Ec. ZZZE . Porządek posiedzenia m.in. obejmuje: Ubezpieczenia dla pracowników energetyki; Postanowienia i problematyka ZUZP; Zmiany w systemie prawa pracy; Sprawy org. ZZZE w odniesieniu do zjazdu sprawozdawczo-wyborczego oraz kierunki działania zespołu roboczego Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej.


Posiedzenie Sekcji Zakładów Energetycznych 03-05 kwiecień 2017r. Sanatorium "Energetyk" Krynica-Zdrój

Marzec 06 2017

W programie posiedzenia m.in. : Dialog społeczny w Grupach; Dialog trójstronny na szczeblu ZTdsBE; Projektowane zmiany w Prawie Pracy; Restrukturyzacje w branży energetycznej; Wymiana doświadczeń i Sprawy organizacyjne.


Posiedzenie Zarządu Głównego ZZZE 22 marca 2017r. Warszawa

Marzec 06 2017

W dniu 22 marca 2017r. w Warszawie odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego ZZZE. Spotkanie dotyczyć będzie m.in. spraw finansowych za 2016r. ZZZE oraz obydwu Sanatoriów. Następnie omówiona zostanie organizacja Zjazdu Sprawozd. - Wyb. ZZZE na V Kadencję oraz przedstawiona zostanie inf. dot. Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej i sprawy różne.


Konferencja "Promieniujemy na całą gospodarkę - Polski przemysł dla elektroni jądrowej" Ministerstwo Energii

Luty 23 2017

W dniu 30 stycznia 2017 r w siedzibie Ministerstwa Energii odbyła się konferencja pt "Promieniujemy na całą gospodarkę - Polski przemysł dla elektrowni jądrowej", w której udział wziął Przewodniczący Zrzeszenia p. Janusz Śniadecki. Celem konferencji było zaprezentowanie potencjału rodzimych przedsiębiorców, mogących skorzystać z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ).