ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ENERGETYKÓW

Informacje

Konferencja "Promieniujemy na całą gospodarkę - Polski przemysł dla elektroni jądrowej" Ministerstwo Energii

Luty 23 2017

W dniu 30 stycznia 2017 r w siedzibie Ministerstwa Energii odbyła się konferencja pt "Promieniujemy na całą gospodarkę - Polski przemysł dla elektrowni jądrowej", w której udział wziął Przewodniczący Zrzeszenia p. Janusz Śniadecki. Celem konferencji było zaprezentowanie potencjału rodzimych przedsiębiorców, mogących skorzystać z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ).


Posiedzenie Zarządu Głównego ZZZE -19.12.2016 Warszawa

Luty 23 2017

W dniu 19 grudnia 2016r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego ZZZE, w którym m. innymi omówiono: Konferencję Naukową zorganizowaną przez Zrzeszenie efektem, której jest wydanie opracowania przygotowanego pod redakcją P. Łukasza Panasiuka z Kancelarii Prawnej "Regulus" pt. "Praktyczne problemy zbiorowego prawa pracy". Omówiono szkolenie org. przez ZZZE nt "Mediator i negocjator sporu zbiorowego" oraz przekazano informację z odbytego Tr .Zesp. ds. B. En. z dnia 20 stycznia 2017r.


Posiedzenie Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni 14-16 grudnia 2016r Uniejów

Listopad 30 2016

Tematyka obrad Sekcji obejmuje: problematykę zawierania umów i porozumień ; ZUZP - wypowiadanie i skutki prawne z tym związane; system prawa pracy - zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników - spory zbiorowe, partycypacja pracownicza w zarządzaniu; bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy. Sprawy organizacyjne ZZZE; bieżąca sytuacja w sektorze u różnych pracodawców - wymiana doświadczeń.


Posiedzenie Sekcji Zakładów Energetycznych 30.XI. - 02.XII.2016r Kroczyce

Listopad 04 2016

W dniach 30.XI - 02.XII.2016r w m. Kroczyce odbyło się posiedzenie Sekcji Zakładów Energetycznych. Porządek obrad obejmował: - Dialog społeczny w Grupach, - Z.T.ds.B.E. - Podsumowanie Konferencji "Praktyczne problemy zbiorowego prawa pracy". - Restrukturyzacja w branży energetycznej oraz wymianę doświadczeń.


KONFERENCJA NAUKOWA 13-14 PAŹDZIERNIK 2016 r WARSZAWA

Październik 07 2016

W dniach 13 i 14 X 2016r w Warszawie odbyła się Konferencja naukowa pt." Praktyczne problemy zbiorowego prawa pracy" pod patronatem Honorowym Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Rady Dialogu Społecznego. Konferencja obradowała nad zagadnieniami z zakresu zbiorowego prawa pracy. Efektem przeprowadzonej Konferencji jest publikacja pt. "Praktyczne Problemy Zbiorowego Prawa Pracy". Książka w załączeniu.


Posiedzenie Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni 28-30 września 2016r Zajazd Fojutowo.

Wrzesień 02 2016

Porządek obrad sekcji m. innymi obejmuje: 1. Wymiana doświadczeń, 2. System prawa pracy. 3. Problematyka Zakładowy Układów Zbiorowych Pracy (ZUZP). Orzecznictwo sądowe. 4. Kodeks pracy - przepisy bezwzględnie obowiązujące. 5. Problematyka ZZZE - Nadzwyczajny Zjazd Delegatów. 6. Błędy w zawieranych umowach, porozumieniach, pakietach gwarancji wobec właściwości źródeł prawa pracy z trybu art. 9 par 1 K.P.