ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ENERGETYKÓW

Informacje

Posiedzenie Sekcji Zakładów Energetycznych

Sierpień 08 2016

W dniach 05-07 września 2016r w Ośrodku "Diabla Góra" Ruciane Nida odbędzie się posiedzenie Sekcji Zakładów Energetycznych Z.Z.Z.E. Program posiedzenia obejmuje: 1. Dialog społeczny w Grupach. 2. Z.T.ds.B.E. 3. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZZZE. 4. Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy. 5. Restrukturyzacje w branży. 6. Wymiana doświadczeń. 7. Spr. organizacyjne.


Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds., Branży Energetycznej 23 maj 2016r

Maj 30 2016

W dniu 23 maja 2016r w Centrum Dialogu Społecznego "Dialog" w Warszawie odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży En. Na spotkaniu m. innymi omówiono: Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Zespołu z dnia 19 kwietnia 2016r. Przyjęcie uzgodnionego Regulaminu Trójstronnego Zespołu ds. B. Energetycznej. Założenia do "Polityki Energetycznej Polski...". Ocena dialogu społecznego w sektorze energetycznym. Omówienie stanu BHP przy urz. energ.


Posiedzenie Sekcji Zakładów Energetycznych

Maj 30 2016

W dniach 08-10 czerwca 2016r. w Zamościu odbędzie się posiedzenie Sekcji Zakładów Energetycznych. Program posiedzenia obejmuje: 1. Dialog społeczny w Grupach. 2. Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej. 3. Projekt zmian w ustawie o zw. zaw. 4. Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy. 5. Restrukturyzacje w branży energetycznej. 6. Wymiana doświadczeń.7. Sprawy organizacyjne.


Biuletyn informacyjny MNSZZ Pracowników ZEDO "BEZ NAPIĘCIA"

Maj 12 2016

Biuletyn wydawany przez Międzyzakładowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Kwiecień 2016r nr 4/16


III Zjazd Sprawozdawczy IV Kadencji Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków

Kwiecień 14 2016

W dniach 9 - 11 maja 2016r w Hotelu Astor w Jastrzębiej Górze odbędzie się III Zjazd Sprawozdawczy IV Kadencji Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków. W zał. Porządek dzienny Zjazdu oraz Regulamin Zjazdu.


Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej

Kwiecień 14 2016

W dniu 19 kwietnia 2016r. w Warszawie odbędzie się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej, w którym jako współprzewodniczący Zespołu weźmie udział Przewodniczący ZZZE. P. Janusz Śniadecki. Porządek obrad obejmuje: przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, nowego Regulaminu T.Z. ds. B.E., rozpoczęcie prac nad nowym PUZP , założenia do "Polityki Energetycznej Polski...",ocena dialogu społecznego w sektorze, omówienie stanu BHP w spr. bhp pracy przy urządzeniach energet.