ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ENERGETYKÓW

Informacje

Posiedzenie Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni ZZZE - 5 -7 kwietnia 2017r. Fojutowo

Marzec 15 2017

W dniach 5-7 kwietnia br. w Zajeździe "Fojutowo" odbędzie się posiedzenie Sekcji El. i Ec. ZZZE . Porządek posiedzenia m.in. obejmuje: Ubezpieczenia dla pracowników energetyki; Postanowienia i problematyka ZUZP; Zmiany w systemie prawa pracy; Sprawy org. ZZZE w odniesieniu do zjazdu sprawozdawczo-wyborczego oraz kierunki działania zespołu roboczego Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej.


Posiedzenie Sekcji Zakładów Energetycznych 03-05 kwiecień 2017r. Sanatorium "Energetyk" Krynica-Zdrój

Marzec 06 2017

W programie posiedzenia m.in. : Dialog społeczny w Grupach; Dialog trójstronny na szczeblu ZTdsBE; Projektowane zmiany w Prawie Pracy; Restrukturyzacje w branży energetycznej; Wymiana doświadczeń i Sprawy organizacyjne.


Posiedzenie Zarządu Głównego ZZZE 22 marca 2017r. Warszawa

Marzec 06 2017

W dniu 22 marca 2017r. w Warszawie odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego ZZZE. Spotkanie dotyczyć będzie m.in. spraw finansowych za 2016r. ZZZE oraz obydwu Sanatoriów. Następnie omówiona zostanie organizacja Zjazdu Sprawozd. - Wyb. ZZZE na V Kadencję oraz przedstawiona zostanie inf. dot. Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej i sprawy różne.


Konferencja "Promieniujemy na całą gospodarkę - Polski przemysł dla elektroni jądrowej" Ministerstwo Energii

Luty 23 2017

W dniu 30 stycznia 2017 r w siedzibie Ministerstwa Energii odbyła się konferencja pt "Promieniujemy na całą gospodarkę - Polski przemysł dla elektrowni jądrowej", w której udział wziął Przewodniczący Zrzeszenia p. Janusz Śniadecki. Celem konferencji było zaprezentowanie potencjału rodzimych przedsiębiorców, mogących skorzystać z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ).


Posiedzenie Zarządu Głównego ZZZE -19.12.2016 Warszawa

Luty 23 2017

W dniu 19 grudnia 2016r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego ZZZE, w którym m. innymi omówiono: Konferencję Naukową zorganizowaną przez Zrzeszenie efektem, której jest wydanie opracowania przygotowanego pod redakcją P. Łukasza Panasiuka z Kancelarii Prawnej "Regulus" pt. "Praktyczne problemy zbiorowego prawa pracy". Omówiono szkolenie org. przez ZZZE nt "Mediator i negocjator sporu zbiorowego" oraz przekazano informację z odbytego Tr .Zesp. ds. B. En. z dnia 20 stycznia 2017r.


Posiedzenie Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni 14-16 grudnia 2016r Uniejów

Listopad 30 2016

Tematyka obrad Sekcji obejmuje: problematykę zawierania umów i porozumień ; ZUZP - wypowiadanie i skutki prawne z tym związane; system prawa pracy - zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników - spory zbiorowe, partycypacja pracownicza w zarządzaniu; bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy. Sprawy organizacyjne ZZZE; bieżąca sytuacja w sektorze u różnych pracodawców - wymiana doświadczeń.