ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ENERGETYKÓW

Informacje

NADZWYCZAJNY ZJAZD ZRZESZENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ENERGETYKÓW

Wrzesień 27 2016

Nadzwyczajny Zjazd ZZZE odbędzie się 18 października 2016r Warszawa Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Polna 7


Posiedzenie Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni 28-30 września 2016r Zajazd Fojutowo.

Wrzesień 02 2016

Porządek obrad sekcji m. innymi obejmuje: 1. Wymiana doświadczeń, 2. System prawa pracy. 3. Problematyka Zakładowy Układów Zbiorowych Pracy (ZUZP). Orzecznictwo sądowe. 4. Kodeks pracy - przepisy bezwzględnie obowiązujące. 5. Problematyka ZZZE - Nadzwyczajny Zjazd Delegatów. 6. Błędy w zawieranych umowach, porozumieniach, pakietach gwarancji wobec właściwości źródeł prawa pracy z trybu art. 9 par 1 K.P.


Posiedzenie Sekcji Zakładów Energetycznych 05-07.09.2016r Ośrodek "Diabla Góra" Ruciane Nida.

Wrzesień 02 2016

Program spotkania obejmuje: 1. Dialog społeczny w Grupach. 2. Z.T.ds.B.E. 3. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZZZE. 4. Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy. 5. Restrukturyzacje w branży energetycznej. 6. Wymiana doświadczeń oraz sprawy organizacyjne.


Posiedzenie Sekcji Zakładów Energetycznych

Sierpień 08 2016

W dniach 05-07 września 2016r w Ośrodku "Diabla Góra" Ruciane Nida odbędzie się posiedzenie Sekcji Zakładów Energetycznych Z.Z.Z.E. Program posiedzenia obejmuje: 1. Dialog społeczny w Grupach. 2. Z.T.ds.B.E. 3. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZZZE. 4. Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy. 5. Restrukturyzacje w branży. 6. Wymiana doświadczeń. 7. Spr. organizacyjne.


Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds., Branży Energetycznej 23 maj 2016r

Maj 30 2016

W dniu 23 maja 2016r w Centrum Dialogu Społecznego "Dialog" w Warszawie odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży En. Na spotkaniu m. innymi omówiono: Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Zespołu z dnia 19 kwietnia 2016r. Przyjęcie uzgodnionego Regulaminu Trójstronnego Zespołu ds. B. Energetycznej. Założenia do "Polityki Energetycznej Polski...". Ocena dialogu społecznego w sektorze energetycznym. Omówienie stanu BHP przy urz. energ.


Posiedzenie Sekcji Zakładów Energetycznych

Maj 30 2016

W dniach 08-10 czerwca 2016r. w Zamościu odbędzie się posiedzenie Sekcji Zakładów Energetycznych. Program posiedzenia obejmuje: 1. Dialog społeczny w Grupach. 2. Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej. 3. Projekt zmian w ustawie o zw. zaw. 4. Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy. 5. Restrukturyzacje w branży energetycznej. 6. Wymiana doświadczeń.7. Sprawy organizacyjne.