ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ENERGETYKÓW

JERZY WIERTELAK

Tel. kom. 601 813 247

PRZEWODNICZĄCY ZOZ MZZP G.K. ENEA w Zielonej Górze

e-mail: jerzy.wiertelak@operator.enea.pl

RYSZARD WALCZUK

Tel. kom. 600 816 870

MZZP PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przy Elektrociepłowni Bydgoszcz

Tel. 52 372 86 57
e-mail: rwalczuk@gmail.com

IRENEUSZ WIŚNIEWSKI

Tel. kom. 530 980 563

MZZE w Białymstoku

Tel. 85 740 50 22
e-mail: ireneusz_wisniewski@pgedystrybucja.pl

EUGENIUSZ STEFAŃSKI

Tel. kom. 783 996 136

Przewodniczący MZZ Remontów Energetyki w Elektrowni Bełchatów

Tel. 44 735 10 36
e-mail: eugeniusz.stefanski@gkpge.pl

JACEK CISZEWSKI

Tel. kom. 693 911 305

Przewodniczący ZZE Elektrowni Łagisza

e-mail: jacek.ciszewski@tauron-wytwarzanie.pl
tw.lg-zze@tauron-wytwarzanie.pl

SŁAWOMIR CIUPKA

Tel. kom. 516 111 090

Przewodniczący MZZP Kadra z siedzibą w TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

Tel. 33 813 10 79
e-mail: slawomir.ciupka@tauron-dystrybucja.pl

WŁODZIMIERZ DUBIŃSKI

Tel. kom. 600 055 871

Przewodniczący ZZP ELTA przy ABB Sp. z o.o.

Tel. 42 299 20 00 wew. 029
e-mail: wlodzimierz.dubinski@pl.abb.com

MARIUSZ KAMIŃSKI

Tel. kom. 695 662 713

Przewodniczący MNSZZP Zespołu Elektrowni DOLNA ODRA

Tel. 91 316 45 30
e-mail: mariusz.kaminski@gkpge.pl

KRZYSZTOF KOWALCZYK

Tel. kom. 516 113 091

Przewodniczący MZZE TAURON PE S.A. ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA

Tel. 34 364 89 69
e-mail: krzysztof. kowalczyk3@tauron-dystrybucja.pl

ANDRZEJ PIŁAT

Tel. kom. 609 623 073

Prezes ZZ Elektryków Elektrowni Bełchatów

Tel. 44 735 25 06
e-mail: andrzej.pilat@gkpge.pl

BOŻENA PĘŚKO

Tel. kom. 722-110-360

MZZP GK TAURON przy Oddz. we WROCŁAWIU

Tel. 74 889-29-06
e-mail: bozena.pesko@tauron-dystrybucja.pl

ADAM SKWARNICKI

Tel. kom. 694 428 621

ZZP Innogy Polska S.A. i Spółek Zależnych

Tel. 22 821 47 51
e-mail: adam.skwarnicki@innogy.com

ALICJA ZYCH-ADAMCZUK

MZZP Energetyki Zamojskiej

Tel. 84 677 44 69

JANUSZ ŚNIADECKI

Tel. kom. 607 700 158

PRZEWODNICZĄCY MZZP GK ENEA w Poznaniu

e-mail: janusz.sniadecki@zzze.pl
janusz.sniadecki@enea.pl

JAROSŁAW SZUNEJKO

Tel. kom. 503 130 762

Przewodniczący MZZP Grupy Kapitałowej ENERGA w Olsztynie

Tel. 89 527-04-27
e-mail: jarosław.szunejko@energa.pl

JERZY WIERTELAK

Tel. kom. 601 813 247

PRZEWODNICZĄCY ZOZ MZZP G.K. ENEA w Zielonej Górze

e-mail: jerzy.wiertelak@operator.enea.pl

RYSZARD WALCZUK

Tel. kom. 600 816 870

Przewodniczący MZZP PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Tel. 52 372-86-57
e-mail: rwalczuk@gmail.com

IRENEUSZ WIŚNIEWSKI

Tel. kom. 530 980 563

Przewodniczący MZZE w Białymstoku

Tel. 85 740 50 22
e-mail: ireneusz_wisniewski@pgedystrybucja.pl

EUGENIUSZ STEFAŃSKI

Tel. kom. 783 996 136

Przewodniczący MZZ Remontów Energetyki w Elektrowni Bełchatów

Tel. 44 735 10 36
e-mail: eugeniusz.stefanski@gkpge.pl

MARIUSZ KAMIŃSKI

Tel. kom. 695 662 713

Przewodniczący MNSZZP Zespołu Elektrowni DOLNA ODRA

Tel. 91 316 50 00
e-mail: mariusz.kaminski@gkpge.pl

BOŻENA PĘŚKO

Tel. kom. 718 895 181

Przewodnicząca MZZP G.K. TAURON przy Oddziale we Wrocławiu

Tel. 74 889 29 06
e-mail: bozena.pesko@tauron-dystrybucja.pl

JAROSŁAW SZUNEJKO

Tel. kom. 503 130 762

Przewodniczący G.K. ENERGA w Olsztynie

Tel. 89 523 14 23
e-mail: jaroslaw.szunejko@energa.pl

JANUSZ ŚNIADECKI

Tel. kom. 607 700 158

PRZEWODNICZĄCY MZZP GK ENEA w Poznaniu

e-mail: janusz.sniadecki@zzze.pl
janusz.sniadecki@enea.pl

ALICJA ZYCH - ADAMCZUK

Przewodnicząca M.Z.Z.P. Energetyki Zamojskiej

Tel. 84 677 44 69

JADWIGA KULINSKA-LAPETA

Tel. kom. 603 973 917

Przewodnicząca MZZ Energetyków w Łodzi

Tel. 42 675 11 69
e-mail: jadwiga-kulinska-lapeta@pgedystrybucja.pl

JOLANTA CZYŻEWSKA

Tel. kom. 601 272 609

Przewodnicząca NSZZP Veolia Energia Łódź

Tel. 42 675 56 44
e-mail: jolanta.czyzewska@veolia.com

TERESA GRZESIEWICZ

Tel. kom. 663 105 459

ZOZ MZZP G.K. ENEA w Zielonej Górze

Tel. 68 328 17 71
e-mail: teresa.grzesiewicz@enea.pl

JOLANTA PALCZEWSKA - KOZIOŁ

Tel. kom. 881 308 264

MZZE TAURON Polska Energia S.A. Oddział Tarnów

Tel. 14 631 14 13
e-mail: jolanta.palczewska-koziol@tauron.pl

MARIAN DĘBSKI

Tel. kom. 510 573 133

MZZ Remontów Energetyki w Elektrowni Bełchatów

Tel. 44 735 10 36
e-mail: marian.debski@gkpe.pl

ANDRZEJ KONIEC

Tel. kom. 508 005 446
e-mail: endrju55@op.pl