ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ENERGETYKÓW

Zarząd Zrzeszenia

26-10-2017 WYBRANE ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO 02-02-2017 Wybrane zmiany w prawie pracy 2016-2017 26-11-2015 Wybrane tezy z orzecznictwa Sądu Najwyższego w 2015r. 10-09-2015 Rada Dialogu Społecznego - informacja prawna 19-06-2015 Opracowanie edukacyjne - jednorodność związków 19-03-2015 Restrukturyzacja zatrudnienia w zakładach energetycznych 28-02-2015 Zmiany w KRS wprowadzone na przełomie 2014/2015r 29-01-2014 Opinia dot. przekazywania informacji 07-01-2013 Komentarz do projektu zmian w kodeksie pracy i ustawie o związkach zawodowych 08-03-2012 Wypowiedzenie warunkow pracy pracownika chronionego 29-02-2012 Restrukturyzacja pracodawców a prawa związkowe 02-02-2012 Opinia potrącanie składek zw. przez pracodawcę - warunki 21-12-2011 Opinia rezygnacja z uprawnień emerytalnych 21-11-2011 Ochrona przedemerytalna a wcześniejsza emerytura 15-11-2011 Opinia prawna Związkowiec ZZZE 30-06-2011 Zmiany w ZUZP opinia 31-05-2011 Opinia dot.dnia energetyka 22-03-2011 Zrzeszenie Trybunał Konstytucyjny 17-01-2011 opinia uspujniony zuzp. 04-01-2011 Umowy na czas okreslony a ustawa antykryzysowa opinia 10-09-2010 Opinia likwidacja przedstaw. pr w zarządach i radach nad. 06-08-2010 DZIEN ENERGETYKA 2010 28-07-2010 Porozumienie o informowaniu pracowników. 23-07-2010 Komentarz w sprawie zmian do ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 22-07-2010 Konwersja akcji pozytywne i newgatywne skutki 10-07-2010 Komentarz do projetu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 26-05-2010 Ochrona działaczy związkowych przy przejściu do nowego pracodawcy 25-05-2010 Zmiana warunkow pracownikowi w wieku przedemerytalnym 26-04-2010 PROGRAM WCZESNIEJSZYCH ODEJSC EMERYTALNYCH 20-04-2010 UWAGI DO PROGRAMU ODPRAW KOMPENSACYJNYCH 02-02-2010 Pakiety socjalne 25-01-2010 Opinia częściowa - wypowiedzenie ukladu 03-09-2009 Referendum strajkowe 29-05-2009 opinie kryzys 30-04-2009 Informacja o zmianie w Kodeksie Pracy 27-02-2009 ZFSS - opinia prawna 17-02-2008 Opinia dotycząca zmiany ust o komercjalizacji i ustawy o konwersji - uzupełnienie 08-02-2008 Opinia dotycząca zmiany ustawy o komercjalizacji i ustawy o konwersji 22-01-2008 Opinia - zmiany do prawa pracy - propozycja ZZZE 16-01-2008 Opinia prawna w sprawie konwersji akcji - ZZZE 23-07-2007 Opinia do rozporządzenia do ust. o komercjalizacji 16-07-2007 Opinia prawna dotycząca uprawnienia do akcji 26-03-2007 Argumenty male OSD - ZZZE 06-03-2007 Opinia prawna ZZZE - analiza projektu ustawy o akcjach pracowniczych 29-01-2007 Opinia prawna w sprawie spec-ustawy - ENION 27-12-2006 Opracowanie ZZZE w sprawie OSD-1 28-09-2006 Koncern czy holding? 10-08-2006 Opinia prawna w sprawie Zespołu Sterującego 07-03-2006 Opinia prawna - OPZZ w sprawie Sanatoriów ZZZE 17-02-2006 Opinia prawna - przystąpienie organizacji do ZZZE 08-12-2004 Opinia prawna - "konsultacje"
05-11-2019 Stanowisko ZZZE - Implementacja Europejskiego porozumienia ramowego. 23-07-2019 Działania dyskryminacyjne Pracodawców - skarga ZZZE 23-07-2019 Stanowisko ZZZE w sprawie rozporzadzenia określajacego przepisy bhp 23-07-2019 Pikieta przed siedzibą Enea S.A. w Poznaniu 17-06-2019 Stanowisko ZZZE w sprawie zadań i metod pracy ZTdsBE 17-06-2019 Przekazanie środków z OFE do FRD - Stanowisko ZZZE 14-06-2019 pikieta przed siedzibą TAURONU PE S.A. Katowice czerwiec 2019r 31-05-2019 Wejście na teren zakładu pracy - Stanowisko ZZZE 28-05-2019 Stanowisko ZZZE - Implementacja Europejskiego porozumienia ramowego.... wraz z komentarzem 28-05-2019 Komentarz do Stanowiska ZZZE - implementacja Europejskiego porozumienia ramowego.... 25-04-2019 Stanowisko ZZZE w sprawie uchwały Rady Ministrów 22-03-2019 Stanowisko ZZZE w sprawie projektu ustawy o odpowiedzialności osób prawnych 09-11-2018 Stanowisko ZZZE w sprawie sądowej kontroli organizacji związkowych i ich działalności 09-11-2018 Uzupełnienie Stanowiska ZZZE w sprawie sądowej kontroli organizacji związkowych i ich działalności 08-11-2018 Stanowisko ZZZE w sprawie projektu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 29-10-2018 Stanowisko ZZZE w sprawie sporu zbiorowego w PLL LOT 18-04-2018 Stanowisko ZZZE w sprawie dalszych prac nad zmianami w zbiorowym indywidualnym prawie pracy 18-04-2018 Stanowisko ZZZE na Kongres OPZZ 11-04-2018 Sprostowanie do Stanowiska - Informacji ZZZE nt Debaty w siedzibie OPZZ 29-03-2018 Stanowisko - Informacja ZZZE nt Debaty w siedzibie OPZZ w sprawie projektu zmian indywidualnego i zbiorowego prawa pracy 20-02-2018 Stanowisko dla OPZZ 19-02-2018 Stanowisko ZZZE dla OPZZ w sprawie projektu Kodeksu zbiorowegoprawa pracy P. J. GUZ 19-02-2018 Stanowisko ZZZE dla MRPiPS w sprawie projektu Kodeksu zbiorowego prawa pracy 06-11-2017 Wystąpienie ZZZE do Zarządu ENEA Elektrownia Połaniec SA 31-10-2017 Apel do Energetyków 19-10-2017 Pismo ZZZE do Ministra Energii 16-10-2017 Pismo ZZ Elektrowni Połaniec do Zarządu 06-10-2017 Pismo ZZZE do Ministra Energii oraz ZTdsBE w sprawie umów społecznych 06-10-2017 Wniosek w sprawie sytuacji w GK ENERGA 15-09-2017 Pismo ZZZE dotyczące VEOLIA Poznań 12-09-2017 Pismo ZZZE do Ministra Energii w sprawie umów społecznych 12-09-2017 Pismo ZZZE do OPZZ w sprawie umów społecznych 18-04-2014 Petycja do Ministra Skarbu Państwa 27-03-2014 Stanowisko górników i energetyków wobec strategii budowy unii energetycznej 01-06-2009 Stanowisko w sprawie GK PG. 20-02-2009 Pismo Zarządu PGE w sprawie Kryzysu z 13-02-2009 20-02-2009 Stanowisko ZZZE w sprawie pisma z 13.02.09 Zarządu PGE 04-08-2008 Stanowisko Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków - stanowisko do ustawy 23-05-2008 Stanowisko ZZZE - kształt OSD 19-02-2007 Stanowisko Zrzeszenia Zwiazków Zawodowych Energetyków w stosunku do nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 10-01-2007 Stanowisko w sprawie ignorowania stanowisk central związkowych. 27-12-2006 Stanowisko ZZZE w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w PSE Energia SA. 14-12-2006 W sprawie akcji pracowniczych 14-12-2006 W sprawie akcji pracowniczych - umowa 14-12-2006 Stanowisko ZZZE w sprawie akcji pracowniczych wraz z załącznikami. 10-12-2006 W sprawie akcji pracowniczych - zmiana ustawy 09-11-2006 Stanowisko ZZZE 10-10-2006 Stanowisko ZZZE w sprawie realizacji "Programu dla elektroeneregtyki" 02-03-2006 Stanowisko w sprawie "Programu dla elektroenergetyki" Ministerstwa Gospodarki 16-12-2005 W sprawie konsolidacji 22-09-2005 Stanowisko w sprawie Energetyki Podkarpackiej i Grupy Wschodniej 23-03-2005 W sprawie Energetyki Podkarpackiej 18-03-2005 Odpowiedź MSP w sprawie L-6 01-03-2005 W sprawie L-6 31-01-2005 List otwarty do MSP 19-01-2005 Pismo do MSP w sprawie umów społecznych 13-01-2005 W sprawie umów społecznych - gwarancji 11-01-2005 Pytanie do MSP w sprawie L-6
14-01-2019 Składki członkowskie a RODO 08-01-2019 Działania dyskryminacyjne Pracodawców - skarga ZZZE 20-12-2018 Wystapienie ZZZE do PGE w sprawie porozumienia 19-10-2018 Pismo ZZZE do ME cd. przygotowanie wzorcowego porozumienia zbiorowego 22-09-2018 Informacja z przebiegu manifestacji wrzesien 2018r 12-09-2018 Pismo ZZZE do ME wniosek o przygotowanie wzorcowego porozumienia zbiorowego 10-07-2018 Pismo ZZZE dot. monitoringu zakładowego oraz monitoringu poczty elektronicznej 20-06-2018 Wniosek ZZZE o zwołanie Zespołu ds BE 20-06-2018 Pismo ZZZE do GIP - jubileusz 17-05-2018 GK ENERGA - Ostrołęka - obrona organizacji związkowej 20-04-2018 Pismo ZZZE do MRPiPS w spraw legalności sporów zbiorowych - projekt przepisów o arbitrażu 18-04-2018 Pismo ZZZE do MRPiPS - Wniosek o dalsze prace nad zmianami w prawie pracy 10-04-2018 Pismo ZZZE do MRPSiP w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego Komisji Kodyfikacyjnej 07-08-2015 Uwagi Dyr. Sanatorium w Krynicy Zdrój do pr. rozp. M.Zdr. dot. świad.gwar. z zakr. leczn. uzdr. przesł. do OPZZ 01-12-2014 Spory zbiorowe - opracowanie - Regulus 01-12-2014 Rozwiązywanie sporów zbiorowych - opracowanie - Jerzy Wiertelak 03-09-2014 Pismo do Prezydenta RP 22-06-2011 Pismo do MSP w sprawie KGHM 23-11-2010 23.XI.2010 pismo MSP w spr. prywatyzacji ENEI 10-11-2010 Oświadczenie ZZZE w sprawie wykluczenia pracowników z organów spółek MSP 25-10-2010 Stanowisko Lewiatan w sprawie prywatyzacji energetyki 22-10-2010 Pismo ZZZE do Premiera w sprawie prywatyzacji ENEA SA 30-09-2010 Redaktorka z ferajny - kontra - Chłopcy z ferajny 30-09-2010 Redaktorka z ferajny - kontra - Chłopcy z ferajny 10-09-2010 MSP odpowiedź 10-09-2010 MSP odpowiedź 23-07-2010 Pismo przewodnie ZZZE 23-06-2010 List Jarosława Kaczyńskiego do ZZZE Energetyków 10-06-2010 Przekraczanie norm 07-06-2010 List otwarty do kandydatów na Prezydenta 07-06-2010 List otwarty do kandydatów na Prezydenta 07-06-2010 List otwarty do kandydatów na Prezydenta 10-03-2010 Pismo do KE 18-09-2009 Stanowisko ZZZE w sprawie ZZ PKE SA 07-09-2009 Stanowisko zw. zaw. dział. w PKE S.A 22-05-2009 Pismo ZZZE do PRM w sprawie uskarbowienia 30-03-2009 Kryzysem po oczach 13-03-2009 odpowiedź z MOP. 10-03-2009 Pismo do Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie 09-02-2009 Skarga na działania Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki 03-10-2008 Stanowisko Zespołu Trójstronnego ds Branży Energetycznej 03-10-2008 Stanowisko Zespołu Trójstronnego ds Branży Energetycznej 03-10-2008 Stanowisko Zespołu Trójstronnego ds Branży Energetycznej 03-10-2008 Stanowisko Zespołu Trójstronnego ds Branży Energetycznej 03-10-2008 Stanowisko Zespołu Trójstronnego ds Branży Energetycznej 15-09-2008 Pismo do MG i MSP w sprawie EC Zabrze i Bytom 01-09-2008 Uchwała nr 33 Trójstronnej Komisji ds Społeczno Gospodarczych - dokument z dnia 15 lipca 2008r. 01-09-2008 Pismo ZZZE do Premiera 01-09-2008 Pismo do Premiera z dnia 22 maja 2009r w sprawie uskarbowienia 14-08-2008 Wniosek do Sejmu o ponowne rozpatrzenie 14-08-2008 Kancelaria Prezydenta - odpowiedź na stanowisko ZZZE z dn. 05.08.2008r. dotycząca weta ustawy 05-08-2008 Kancelaria Prezydenta - odpowiedz na pismo z 22-07-2008 05-08-2008 Pismo do Pana Prezydenta w sprawie ustawy 28-07-2008 Ogólnopolskie Organizacje Związkowe Spółek Dystrybucyjnych w Energetyce apelują o czynny udział w manifestacji, ulotka do pobrania w formacie JPG. 28-07-2008 Ogólnopolskie Organizacje Związkowe Spółek Dystrybucyjnych w Energetyce apelują o czynny udział w manifestacji do pobrania w formacie PNG. 22-07-2008 Pismo do Pana Prezydenta z dn. 22.VII.2008r w sprawie podpisania ustawy o komercjalizacji 15-07-2008 Uchwala nr 33 Trojstr. Komisji ds. Spol. Gosp. - minimalne wynagrodzenie 27-05-2008 Oświadczenie z Sielpi 26-05-2008 Sielpia - Harmonogram i Zespół Koordynacyjny 26-05-2008 Sielpia - KOMUNIKAT 26-05-2008 Sielpia - STANOWISKO 23-05-2008 Pismo przewodnie do opracowania ZZZE 07-04-2008 Pismo ZZZE do OPZZ w sprawie wyrażenia opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji do pobrania w formacie PDF. 02-04-2008 Stanowisko Sekcji Zakładów Energetycznych Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków w sprawie złej sytuacji w ENERGA S.A. do pobrania w formacie PDF. 11-02-2008 Pismo przewodnie do opinii prawnej ZZZE do pobrania w formacie PDF. 04-02-2008 Pismo do MSP w sprawie plac 04-01-2008 Oświadczenie ZZZE do pobrania w formacie PDF. 01-03-2007 Pismo MG do ZZZE z 19.02.2007 do pobrania w formacie PDF. 21-02-2007 Stan wyższej konieczności 12-02-2007 Komunikat w sprawie posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej 07-02-2007 Pismo ZZZE odp Kancelarii Premiera do pobrania w formacie PDF. 05-02-2007 Odpowiedź ZZZE na pismo Ministra Gospodarki z 26 stycznia 2007 do pobrania w formacie PDF. 02-02-2007 MG odpowiedź na Stanowisko ZZZE do pobrania w formacie PDF. 02-02-2007 Odpowiedź Ministra Gospodarki na stanowisko ZZZE z 10 stycznia 2007 do pobrania w formacie PDF. 29-01-2007 Górnicy i energetycy-komunikat 27-01-2007 Pismo MSP do ZZZE - akcje pracownicze do pobrania w formacie PDF. 22-01-2007 Pismo przewodnie ZOZ - ZZZE do pobrania w formacie PDF. 12-01-2007 Stanowisko w sprawie ignorowania stanowisk central związkowych. 27-12-2006 Stanowisko ZZZE w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w PSE Energia SA. 27-12-2006 Opracowanie ZZZE w sprawie OSD-1 15-12-2006 Załącznik nr 2 do stanowiska Stanowisko ZZZE w sprawie akcji pracowniczych w formacie PDF. 15-12-2006 Załącznik nr 1 do stanowiska wStanowisko ZZZE w sprawie akcji pracowniczych formacie PDF. 15-12-2006 Stanowisko ZZZE w sprawie akcji pracowniczych wraz z załącznikami. 11-12-2006 Stanowisko FZZ w sprawie akcji pracowniczych. 29-11-2006 Stanowisko ZZZE w sprawie wyodrąbnienia Operatora Systemu Dystrybucyjnego 13-11-2006 Stanowisko ZZZE w sprawie akcji pracowniczych. 20-10-2006 Pomorze. Grozi nam strajk w energetyce, czyli... Bez prądu 13-10-2006 Rozmawiajcie, bo urządzimy strajk. 12-10-2006 Ministerstwo zapowiada konsultacje w sprawie "Programu dla elektroenergetyki" 11-10-2006 Stanowisko ZZZE w sprawie realizacji "Programu dla elektroeneregtyki" 04-10-2006 Koncern czy holding? 28-09-2006 Wizyta w Brukseli 05-09-2006 Szkolenie z zakresu prawa pracy w Pobierowie 26-29.2006 03-03-2006 Stanowisko w sprawie "Programu dla elektroenergetyki" MG 26-07-2005 Szkolenie dla członków ZOZ i Komisji Rewizyjnych od 06.09.06 14-06-2005 Zarząd ZZZE obradował w Sierakowie 14 czerwca 2005 roku 20-05-2005 I Zjazd Sprawozdawczy II Kadencji ZZZE

Sekcja Zakładów Energetycznych

Sekcja Elektrowni i Elektrociepłowni

Statut/Ordynacja

Prasa/Artykuły- Komentarze

19-06-2015 Konsolidacja już wkrótce 02-11-2010 Komentarz - Krzysztof Jedlak - Parkiet 02-11-2010 Komentarz do artykułu Parkietu w sprawie prywatyzacji Enea 21-08-2008 Artykuł Gazeta Prawna - akcje pracownicze - Samobój związkowców 16-10-2006 Pomorze. Grozi nam strajk w energetyce, czyli... Bez prądu 13-10-2006 Rozmawiajcie, bo urządzimy strajk. 15-02-2006 Wojciech Jasiński ministrem skarbu 15-02-2006 Klient musi płacić z góry za prąd 14-02-2006 Negocjowanie podwyżek 14-02-2006 Nielegalne opłaty za prąd 09-02-2006 Megagrupy mogą skutecznie zablokować wolny rynek energii 16-12-2005 Odpowiedź do prasy w sprawie BOT i PKE 30-09-2005 RWE stawia na Polsk 30-09-2005 Napisali kodeks pracy 30-09-2005 Wystarczające limity 29-09-2005 Wiosna dla pracowników - wiosna dla rad 29-09-2005 Kazimierz marcinkiewicz o ... 28-09-2005 Łagiszy 26-09-2005 Wszyscy zarobią BOT dopłaci 26-09-2005 Rusza kadrowa karuzela w spółkach SK 26-09-2005 Chwilowa hossa - BOT 26-09-2005 Wstrzymana prywatyzacja Kozienic i ENEI 26-09-2005 Ruszają prace w Pątnowie II 22-09-2005 ENEA przegrała w sądzie 30-08-2005 Szansa na niższe ceny 30-08-2005 Kozienice - Strategiczni grają na czas 26-08-2005 Związki PAK-u: zarząd łamie umow 26-08-2005 Na parkiet może trafić jeszcze 20 spółki 26-08-2005 Kozienice pójdź na skargę do Brukseli 25-08-2005 Zostałeś odwołany z urlopu, wystąp o zwrot kosztów 25-08-2005 Odprawa może się przedawni 25-08-2005 Norma a wymiar czasu pracy 25-08-2005 Nie wolno pogorszyć warunków pracy 25-08-2005 Kiedy i w jakich warunkach pracownik odpowiada za szkod 25-08-2005 Jak napisał regulamin pracy 25-08-2005 Będziemy potrzebowac więcej energii 24-08-2005 Zapłacić można później, co nie znaczy że wcale 24-08-2005 Wypłaty wolne od komorniczego zajęcia 24-08-2005 Polski prąd nie umie konkurowa 23-08-2005 Zysk dla pracodawców 23-08-2005 Ograniczenie praw pracowników dla ratowania przedsiębiorstwa 23-08-2005 Jak można podważyć decyzję urzędu 23-08-2005 Będziemy świętować ale w pracy 23-08-2005 Bez przerwy na lunch 23-08-2005 Fanty do wypłaty 22-08-2005 Skarb ma już złotą akcj 22-08-2005 Programy oszczędzania na emeryturę w zakładach pracy 22-08-2005 Czekając na lokaut. 16-08-2005 Zmowa milczenia wokół PAK-u ? 12-08-2005 Umowa z Enionem 12-08-2005 Kogeneracja mile zaskoczona - energetyczne zyski 12-08-2005 Bardzo gorące 900 mln zł - prywatyzacja ZEC w Łodzi 11-08-2005 Łamanie prądem 11-08-2005 Sześciu chce Dolnej Odry 11-08-2005 Szynalski w sądzie - decyzja we wrześniu 11-08-2005 Jak nie Ostrołęka to może BOT 11-08-2005 Elektryczne rządy Solarza 10-08-2005 URE wziął pod lupę taryfę w ENEA 10-08-2005 Obligatoriusze będą walczyć - Elektrim 10-08-2005 Elektryczna bariera 05-08-2005 Solorz wyjął PAK z Elektrimu 05-08-2005 Solerz bierze PAK 04-08-2005 Prezydent powinien zawetował ustaw 04-08-2005 Kiedy dodatek wyrównawczy 04-08-2005 Bomba z opóźnionym zapłonem 03-08-2005 Wirtualne zachęty - III filar 03-08-2005 Ruch związkowy w odwrocie 02-08-2005 Pierwsza taka integracja 02-08-2005 Prywatyzacja i prywata 02-08-2005 Pięć dni bez prądu 01-08-2005 ENERGA nie chce do BOT 01-08-2005 Czy można wysłać pracownika na przymusowy urlop 01-08-2005 program dobrowolnych odejść w BOT 29-07-2005 Zwolnienia grupowe w firmie 25-04-2005 Wratny - Związki negocjują bo taka jest ich rola 03-11-2004 Wiesław Kaczmarek o energetyce

Sanatoria

Zespół Trójstronny Branży Energetycznej

03-02-2016 Reaktywacja Zespołu Trójstronnego ds. Branzy Energetycznej 01-06-2011 Pytania Strony Społecznej TZdsBE 30-05-2011 Pismo strony społecznej TZdsBE- płace 30-05-2011 Notatka prasowa strony Społecznej TZdsBE 18-09-2010 TZdsBE Uzgodnienia 09-03-2010 UstaleniaZTdsBE 19-01-2010 Info z posiedzenia ZTdsBe 03-03-2009 Notatka prasowa ZTBE w odniesieniu do Stanowisk 02-03-2009 Stanowisko nr 2 ZTBE 02-03-2009 Stanowisko nr 3 ZTBE 02-03-2009 Stanowisko nr 1 ZTBE 27-11-2008 Stanowisko str. społ ZtdsBe - Votum nieufności wobec MSP 27-11-2008 Stanowisko str. społ ZtdsBe - Votum nieufności wobec MSP 27-11-2008 Stanowisko str. społ ZtdsBe - Votum nieufności wobec MSP 27-11-2008 ZTdsBE Strona Społeczna - stanowisko nr 3 27-11-2008 ZTdsBE Strona Społeczna - stanowisko nr 2 27-11-2008 ZTdsBE Strona Społeczna - stanowisko nr 1 18-09-2008 Stanowisko str. społ ZtdsBe - Votum nieufności wobec MSP 18-09-2008 Stanowisko str.społ. ZtdsBE - taryfa pracownicza 01-09-2008 wymiana pism pomiędzy : Uchwała nr 33 Trójstronnej Komisji ds. Społeczno .Gospodarczych - dokument z dnia 15 lipca 2008r. 17-02-2008 Opinia dotycząca zmiany ust o komercjalizacji i ustawy o konwersji - uzupełnienie 17-02-2008 Pismo przewodnie do opinii uzupełniającej - ZZZE 03-04-2007 Stanowisko ZZZE - ZTBE 21-02-2007 Apel ZTBE 26-01-2007 Stanowisko ZTBE-konferencja 26-01-2007 Stanowisko ZTBE-manifestacja 26-01-2007 Stanowisko ZTBE-ustawa 26-01-2007 Stanowisko ZTBE-OSD 10-01-2007 Stanowisko ZTBE 08-08-2006 notatka z posiedzenia Zt ds BE

Odznaka Zasłużony dla ZZZE